A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вільнянська міська громада
Запорізька область, Запорізький район

Повідомлення

Дата: 23.10.2020 14:49
Кількість переглядів: 565

                                                        Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

202010216787

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАДІЗ  XXI»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,

 

код згідно з ЄДРПОУ 37221297

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Соборна,17

тел +38 (061) 434 18 75  e-mail: denik_bulda@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність: «Будівництво олійно-екстракційного заводу потужністю 500 т/добу по вул. Соборна, 17 у м. Вільнянськ, Запорізької області».

Метою будівництва є переробка насіння соняшника із застосуванням сучасного високоефективного устаткування, виробництво високоякісної рослинної олії та макухи.

Запроектований виробничий комплекс призначений для прийому, зберігання, переробки насіння олійних культур та відвантаження готової продукції до автомобільного транспорту. Основною сировиною для виробництва рослинних олій є насіння соняшнику. У процесі виробництва рослинної олії утворюються вторинні продукти переробки у вигляді шроту та лушпиння соняшникового. Виробничий комплекс складається із комплексу споруд транспортування сировини та продуктів переробки, очищення, сушіння та зберігання насіння, підготовчого та олійнопресового цеху, цеху екстракції, відділення грануляції шроту та лушпиння. Для технологічних потреб, опалення та гарячого водопостачання виробничої площадки передбачено будівництво котельні з трьома котлами ДКВР-10-13, що працюють на лушпинні соняшнику.

 

 

Технічна альтернатива 1.

Будівництво олійно-екстракційного заводу. Для технологічних потреб, опалення та гарячого водопостачання виробничої площадки передбачено будівництво котельні з трьома котлами ДКВР-10-13. У разі встановлення рухомих колосняків на котлі №3, можливе використання в якості палива - органічної суміші у вигляді стебел, кошиків, залишків листя.

Технічна альтернатива визначена, як економічно та екологічно неприйнятна, оскільки призводить до збільшення фінансування та збільшення викидів в атмосферне повітря.

 

Технічна альтернатива 2.

Будівництво олійно-екстракційного заводу. Для технологічних потреб, опалення та гарячого водопостачання виробничої площадки передбачено будівництво котельні з трьома котлами ДКВР-10-13. В якості палива передбачається використовувати –  мазут.

Технічна альтернатива визначена, як економічно та екологічно неприйнятна, оскільки призводить до збільшення фінансування та збільшення викидів в атмосферне повітря.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Планована діяльність передбачає «Будівництво олійно-екстракційного заводу потужністю 500 т/добу по вул. Соборна, 17 у м. Вільнянськ, Запорізької області».

 Документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою:

  • Державний Акт постійного користування земелю, серія ЗП №001038 від 18.10.1994р. № 9;

  • Договір про спільну сумісну діяльність  від 20.04.2017р.;

  • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

  • Договір оренди земельної ділянки .

 

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1:

Територіальна альтернатива 1 не розглядається, так як провадження планової діяльності здійснюється на землях проммайданчика відповідно до цільового призначення.

 

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 2: Територіальна альтернатива 2 не розглядається, так як провадження планової діяльності здійснюється на землях проммайданчика відповідно до цільового призначення.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Планована діяльність сприяє розширенню переробки олійних культур в регіоні з виробництвом високоякісної рослинної олії та макухи, сприяє створенню нових робочих місць; покращенню соціально-побутових умов населення.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

Планованою діяльністю передбачається «Будівництво олійно-екстракційного заводу потужністю 500 т/добу по вул. Соборна, 17  у                         м. Вільнянськ, Запорізької області».

Згідно генплану: площа забудови - 4789.92 м2;  загальна площа будівель - 13252.29 м2.

Технологічний процес виробництва рослинної олії передбачає:

- приймання насіння (вагова на 2 проїзди, із розмірами 15х24 м., максимальною висотою - 7.545 м.; приймальне відділення на 1 проїзд із розмірами 7.5х6.2 м. та максимальною висотою 7.0 м.);

очищення, сушіння (зерносушильний комплекс, що має розміри 7.5х6.2 м., максимальною висотою 27.0 м.), зберігання насіння олійних культур (склад силосного типу для насіння із розмірами 18х42.3 м., максимальною висотою 48.91м) та подача сировини на виробництво (транспортна галерея);

виробництво рослинної олії методом пресування, очистка пресової олії               (підготовче відділення та олійнопресовий цех продуктивністю 500 т/добу- це будівля, що має розміри 18 х 36м, максимальною висотою 22.42 м.)  та подача її на зберігання і відвантаження (три резервуари для зберігання олії ємністю кожна 1.0 тис.м3  та наливна естакада  із розмірами 24х9 м., максимальною висотою 8.35 м.);

отримання лушпиння, при обрушенні лушпиння та подача його на грануляцію (буферний силос для лушпиння – ємністю 120 м3) і частково до котельні  як паливо (котельня із трьома котлами марки ДКВР 10/13, загальною потужністю-20 т пара/год.);

отримання макухи після пресування та подача її на екстракцію, подальша подача шроту на грануляцію та зберігання (цех екстракції продуктивністю 500 т/добу із розмірами будівлі 18х24 м.; відділення грануляції шроту та склад шроту - розміри  будівлі 12х43,65 м.; пункт відвантаження шроту до автотранспорту на 1 проїзд із розмірами 14.4х3.6 м.);

виробництво рослинної олії методом екстракції, продуктивністю 500 т/добу; очищення екстракційної олії та подача її на зберігання і відвантаження.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 

Планована діяльність. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України, а також згідно технічних умов. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних,містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, ДБН В.1.1-31:2013, дотримання нормативів ГДС, ГДВ та ГДК.

Екологічні обмеження:

• Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не перевищення гранично допустимих нормативів;

• Відходи, що утворюються в процесі будівельно-монтажних робіт та виробничої діяльності повинні передаватися іншим організаціям згідно попередньо укладених договорів для подальшої утилізації,знешкодження, видалення;

  • Виконання вимог, щодо раціонального використання природніх ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:

• Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно- гігієнічними нормами та правилами;

• Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення, вібрації на межі встановленої С33.

Містобудівні обмеження:

• Будівництво об’єкта виконується у межах відведеної земельної ділянки та відповідно до вимог благоустрою міста.

Інші обмеження:

• Дотримання правил пожежної безпеки, виконання всіх умов, щодо експлуатації об’єкту, а також ресурсозберігаючих, охоронних, захисних та інших заходів, щодо умов безпечної експлуатації обладнання.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови, щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючих , охоронних, захисних та інших заходів , щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 1

Згідно ДСП №173-96 нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об’єкту становить 100м.

Екологічні обмеження: прийнятний рівень захисту від забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світу прилеглої території.

Санітарні обмеження: дотримання норм шумового та вібраційного навантаження на межі житлової забудови; прийнятний рівень ризику для населення.

Містобудівні обмеження: будівництво олійно-екстракційного заводу у межах відведеної ділянки; вимоги по благоустрою і озелененню території.

 

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічної альтернативи 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1.

Реалізація планової діяльності буде здійснюватися в межах визначеної земельної ділянки.

 

Щодо територіальної альтернативи 2.

Реалізація планової діяльності буде здійснюватися в межах визначеної земельної ділянки.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством. З метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів – виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів. Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

 

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1:

Планова діяльність буде здійснюватися в межах визначеної земельної ділянки з дотриманням нормативної санітарно-захисної зони відповідно до вимог ДСП 173-96.

 

Щодо територіальної альтернативи 2:

Планова діяльність буде здійснюватися в межах визначеної земельної ділянки з дотриманням нормативної санітарно-захисної зони відповідно до вимог ДСП 173-96.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Планована діяльність.

Клімат, мікроклімат. Сучасний, прогнозовані кліматичні та мікро кліматичні стани та їх оцінка за фоновими та нормативними показниками не змінюються в результаті провадження планованої діяльності.

Повітряне середовище. Під час будівельних робіт буде тимчасовий негативний вплив на атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних машин та механізмів, при перевантаженні щебеню та ґрунту, при проведенні зварювальних робіт). Під час експлуатації об’єкту викиди забруднюючих речовин будуть в межах допустимих норм.

Геологічне середовище, ґрунти: При проведенні  земляних робіт, заміна родючого шару грунту не відбувається, ділянки вільні від забудови, доріг та майданчиків планується засіяти травою.

При провадженні планованої діяльності негативний вплив на ґрунт буде відсутній.

Водне середовище: При будівництві споживання води передбачається на виконання бетонних робіт та на полив зелених насаджень. Проектом передбачається влаштування водопровідної мережі та каналізаційних мереж з підключенням запроектованих будівель та споруд.

Рослинний і тваринний світ: Позитивний вплив, за рахунок висадки дерев, кущів, газонів та квітників, що сприяє розвитку біологічного різноманіття, створенню оселищ для дрібних тварин, птахів та комах та створенню власної екосистеми парку.

Шумове та вібраційне навантаження: Під час будівельних робіт джерелами шуму є робота будівельної техніки та транспорту. За розрахунками рівень очікуваного звукового тиску за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги не перевищує нормативних значень. Під час експлуатації обладнання олійно-екстракційного заводу, перевищення рівня допустимого звукового тиску на межі житлової забудови не буде.

Поводження з відходами: Під час проведення будівельних робіт будуть
 утворюватись відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн та відходи, отримані в процесі зварювання. Відходи зварювальних матеріалів будуть збиратись, накопичуватись та передаватися на утилізацію спеціалізованим організаціям, відходи побутові (комунальні змішані відходи) будуть збиратись, накопичуватись та направлятись на полігон твердих побутових відходів (ТПВ). При експлуатації олійно-екстракційного заводу будуть утворюватись тверді побутові відходи; відпрацьовані люмінесцентні лампи; використане ганчір’я, виробничі відходи (лушпиння насіння соняшнику, макуха та залишки тверді від перероблення рослинної сировини), шлак паливний (від золи лушпиння).

Планується зберігати відходи у відповідності із санітарними нормами і технікою безпеки та їх послідуючу передачу відповідним спеціалізованим організаціям.

Природно-заповідний фонд: На території олійно-екстракційного заводу відсутні об'єкти ПЗФ України державного та міжнародного значень.

Культурна спадщина: На території олійно-екстракційного заводу відсутні території та об'єкти культурної спадщини.

Соціальне середовище: Експлуатація олійно-екстракційного заводу, матиме позитивний вплив на соціальне середовище за рахунок розширення переробки олійних культур в регіоні з виробництвом високоякісної рослинної олії та макухи, створення нових робочих місць; покращення соціально-побутових умов населення.

Техногенне середовище: Олійно-екстракційний завод не здійснює техногенного навантаження на інфраструктуру міста.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

 

Щодо технічної альтернативи 1

- клімат і мікроклімат – існують джерела, які впливають на клімат та мікроклімат. Вплив в межах норм;

- геологічне середовище – впливає, завдяки прийнятим заходам, вплив в межах діючих нормативів;

- повітряне середовище – допустимий вплив.

В період проведення планованої діяльності створюється додаткове навантаження на повітряне середовище, у період будівництва та в період експлуатації.

У період будівництва джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту і будівельної техніки, вивантаження сипучих матеріалів, зварювальні роботи.

У вихлопних газах автотранспорту і будівельної техніки містяться оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, сажа, сірчистий ангідрид. Під час вивантаження сипучих матеріалів - речовини суспендовані. При зварюванні-заліза оксид та марганцю оксиди. Викиди мають тимчасовий характер при будівництві та допустимий вплив - в період експлуатації.

- водне середовище – впливає в межах діючих нормативів. Проектом передбачається влаштування каналізаційних  мереж підприємства з підключенням запроектованих будівель і споруд;

- земельні ресурси – додаткового відведення не вимагається. Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується відновлення благоустрою, порушеного під час будівництва;

- природно-заповідний фонд – в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля будуть досліджені впливи;

- рослинний та тваринний світ – помірний вплив на рослинний та тваринний світ. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань і фауни, видової різноманітності,популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб;

- навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту не існують. 

Щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Планова діяльність буде здійснюватися у межах визначеної земельної ділянки

Щодо територіальної альтернативи 2

Планова діяльність буде здійснюватися у межах визначеної земельної ділянки

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність «Будівництво олійно-екстракційного заводу потужністю 500 т/добу по вул. Соборна, 17 у м. Вільнянськ, Запорізької області» належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно пункту 8 частини 3 статті 3  Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”  №2059-VІІІ від 23.05.2017.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Згідно Постанови КМУ від 14 вересня 2020 р. № 824 "Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля."

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації: 69107, м. Запоріжжя, пр.Соборний, 164, e-mail: dzd@zoda.gov.ua, тел. +38 (061)224-61-44, контактна особа - Пушкарьова Олена Юріївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь