Вільнянська міська громада
Запорізька область, Запорізький район

Консультаційна допомога з широкого спектру питань, зокрема, трудових відносин, безпеки і гігієни праці, надання адміністративних послуг, а також контактні дані посадових осіб Головного управління Держпраці у Запорізькій області

Дата: 06.06.2022 08:37
Кількість переглядів: 648

 

Фото без опису

 

Головне управління Держпраці у Запорізькій області засвідчує свою повагу та повідомляє Вам, що Державною службою України з питань праці головним вектором діяльності визначено консультування та надання допомоги в організації процесу виробництва з метою збереження та зміцнення економіки України.

Так, з початку війни в окремих регіонах України Держпраці було започатковано проєкт надання консультаційної підтримки суб’єктам господарювання, які вимушені тимчасово припинити свою діяльність на окремих територіях нашої держави, де внаслідок збройної агресії російської федерації ведуться активні бойові дії, та переїхати до більш безпечних місць.

В межах проєкту всім роботодавцям, що мають потребу і виявили бажання, працівниками Держпраці в межах компетенції надається необхідна фахова консультаційна допомога з широкого спектру питань, зокрема, трудових відносин, безпеки праці, надання адміністративних послуг тощо. Зазначена робота отримала позитивну оцінку та показала потребу зі сторони роботодавців та працівників у такій підтримці.

Наразі Держпраці розширена сфера реалізації цього проєкту з метою підтримки бізнесу та попередження порушення прав працівників під час дії воєнного стану шляхом охоплення всіх категорій суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України та мають потребу в отриманні відповідної консультативної допомоги.

У разі потреби та бажання одержати таку допомогу підприємства, установи, організації можуть звернутися у зручний спосіб до Головного управління. Це може бути особисте звернення, в тому числі телефоном, електронне звернення або заявка, залишена у спеціальній формі на інформаційному порталі pratsia.in.ua.

При формуванні запиту бажано сформулювати перелік питань, з яких роботодавець потребує консультацій. Це необхідно для визначення найбільш кваліфікованих спеціалістів у відповідних сферах, які будуть безпосередньо проводити консультації.

Також роботодавці можуть самі обрати форму консультацій. Це може бути письмове роз’яснення, круглий стіл, семінар або вебінар для працівників суб’єкта господарювання, особистий візит спеціаліста або спеціалістів для надання консультацій безпосередньо за місцем знаходження суб’єкта господарювання, особистий прийом у приміщенні управління тощо.

У всіх суб’єктів господарювання є унікальний шанс отримати безкоштовні професійні консультації від органу, який здійснює контроль за відповідними напрямками, тим самим забезпечивши дотримання вимог законодавства та уникнувши у подальшому трудових спорів або наслідків порушення (штрафи, фінансові санкції).

 

 

Напрямки надання консультаційної допомоги

Трудові відносини

1 Оформлення та ведення кадрової документації (прийняття, переведення працівників, в тому числі в іншу місцевість, звільнення працівників, документування відсутності працівників, оформлення простою, надання працівникам відпусток, ведення достовірного обліку виконаної працівником роботи та інші питання законодавства про працю)

2 Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та взаємодія із ФСС по оплаті періодів тимчасової непрацездатності

3 Організація процесу виробництва і праці (розроблення режимів роботи, графіків змінності, робочого часу та часу відпочинку, організації оплати праці, забезпечення обліку виконуваної роботи і нарахування заробітної плати тощо)

4 Організація та проведення навчання працівників з питань охорони праці

5 Практичне супроводження діяльності, поради та допомога при заповненні вакансій, оформленні на роботу нових працівників (строкові трудові договори, тимчасові працівники, випробування тощо)

6 Проведення та оформлення результатів атестації робочих місць за умовами праці (первинної та позачергової)

7 Організація медичних оглядів працівників (попереднього при прийомі на роботу та періодичного, позачергового у разі зміни умов праці тощо)

8 Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

9 Надання порад і консультацій з будь яких інших питань, які стосуються трудових відносин і працівників

Безпека праці

1 Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

2 Порядок організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці.

3 Порядок організації проведення інструктажів з питань охорони праці.

4 Порядок розроблення нормативних актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та інструкцій з охорони праці

5 Безпечна організація монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

6 Визначення виробничого обладнання, що належить до переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

7 Порядок пуску газу на об’єкти систем газопостачання

8 Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів систем газопостачання

9 Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт

10 Порядок утримання, експлуатації і обслуговування електроустановок

11 Вимоги до працівників, які обслуговують електроустановки

12 Організація оперативного обслуговування електроустановок

13 Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи

14 Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт

15 Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення

16 Порядок проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

17 Порядок проведення випробування устаткування, технічного огляду та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

18 Порядок реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

19 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

20 Запровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці

21 Питання організації та проведення тематичних тренінгів з імітацією реальних дій на робочих місцях, а саме: визначення пріоритетних напрямків (видів робіт); розроблення сценаріїв проведення тренінгів;

аналіз відповідності сценаріїв вимогам нормативно-правовим актам з охорони праці;

визначення безпечних місць для осіб, які безпосередньо не задіяні в тренінгу (спостерігачі, оператори, гості та інші).

22 Питання складання проектно-технічної документації для проведення робіт з демонтажу, монтажу та налагодження виробничого обладнання.

23 Порядок організації виконання робіт підвищеної небезпеки (видача наряду-допуску, розпорядження, поточна експлуатація).

24 Питання визначення виробничих небезпек і створюваних ними виробничих та професійних ризиків на об’єктах різних галузей економіки.

25 Щодо обов’язків замовників та підрядних організацій щодо організації безпеки праці на будівельному майданчику

26 Щодо безпечного виконання робіт на висоті

27 Щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації посудин, що працюють під тиском

28 Вимоги безпеки під час навантаження, розвантаження та перевезення вантажів

29 Вимоги безпеки на лісосічних роботах

30 Щодо дотримання вимог безпеки під час виконання металообробних (штампувальних) робіт й умов безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані верстатного обладнання

31 Щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації ліфтів

32 Вимоги безпеки під час експлуатації котелень та дотримання вимог безпеки під час експлуатації тепловикористовуючого обладнання

33 Вимоги безпеки під час експлуатації підйомних споруд

34 Щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації атракціонів

35 Щодо організації безпечного проведення робіт в колекторах та колодязях на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства

Розслідування нещасних випадків на виробництві в умовах воєнного стану:

1 Інформування про настання нещасного випадку на виробництві

2 Утворення комісії (спеціальної комісії) та організація проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку на виробництві

3 Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві, які стались з працівниками під час виконання трудових обов’язків внаслідок ведення бойових дій, війни тощо

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і реєстрації декларацій відповідності

1 Особливості видачі дозволів та реєстрації декларацій в умовах воєнного стану

2 Порядок застосування раніше отриманих дозволів та зареєстрованих декларацій (у разі їх наявності)

3 Питання необхідності та порядку отримання нових дозволів та реєстрації декларацій

Державний ринковий нагляд

1 Забезпечення відповідності характеристик нехарчової продукції (у сфері відповідальності Держпраці) встановленим вимогам

2 Питання декларування відповідності продукції та нанесення знаків відповідності технічним регламентам

Поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду

1 Питання безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

2 Питання проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

3 Навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

4 Питання провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (ліцензування)

5 Питання щодо видачі свідоцтв на придбання та зберігання вибухових матеріалів, погоджень Держпраці на придбання вибухових матеріалів імпортного виробництва та допуску їх до використання

Державний гірничий нагляд

1 Питання правильності розробки родовищ корисних копалин, додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно- промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини, повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, тощо

2 Погодження ліквідації та консервацію гірничих об’єктів або їх ділянок, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці

3 Погодження проектів гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також проекти захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об’єктів гірничими роботами

4 Питання правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами

5 Питання щодо порядку отримання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин

 

 

 

Всі бажаючі можуть скористатися відповідями на найбільш запитувані питання, які розміщені на сайті Держпраці у рубриці «Рекомендації для роботодавців та працівників на період воєнного стану» та на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua.

Також відповіді на запитання шукайте на офіційному сайті Головного управління Держпраці у Запорізькій області  (zp.dsp.gov.ua),  на офіційній сторінці Головного управління в Facebook  (https://www.facebook.com/profile.php?id=100068968967648) та на телеграм-каналі (http://t.me/+sUiYu52dXrpjMDgy).

Якщо не знайшли відповіді, також можете:

 

ПІБ посадової особи

Телефон

Спосіб зв’язку

з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

Макаренко Євген Олександрович

066 153 12 24

Viber, Telegram
(писати)

Мільчевська Марія Миколаївна

063 580 50 64

Viber, Telegram
(писати)

Жадан Наталія Юріївна

067 284 78 23

Viber, Telegram
(писати)

Черних Анастасія Володимирівна

095 613 94 03

Viber, Telegram
(писати)

Бабаєва Ганна Олександрівна

066 114 30 09

Viber, Telegram
(писати)

Кропива Сергій Анатолійович

068 454 88 72

Viber, Telegram
(писати)

з питань атестації робочих місць за умовами праці

Діліон Олена Олександрівна

 

099 202 16 10

Viber,            Telegram

(писати)

з питань гігієни праці

 

 

Чайковський Сергій Володимирович

097 334 39 51

Viber, Telegram
(писати)

Сірогос Анна Анатоліївна

050 700 88 43

Viber, Telegram 
(писати)

з питань охорони праці

 

 

Адамчук Андрій Анатолійович

066 770 71 87

Viber, Telegram
(писати)

з питань експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

Дмитришина Надія Володимирівна

(питання ринкового нагляду)

050 636 39 76

Viber, Telegram
(писати)

Буднік Олена Анатоліївна

(питання ринкового нагляду)

067 289 27 66

Viber, Telegram
(писати)

Безгіна Наталя Вікторівна

(адміністративні послуги)

097 332 91 50

Viber, Telegram
(писати)

 

 

З повагою Головне управління Держпраці у Запорізькій області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь